ANA KONULAR

 • Diyabet tedavisi ve insülin
 • Birinci basamakta HT güncelleme
 • İBS
 • Reflü
 • Üriner inkontinans
 • ASMDE Cilt hastalıkları
 • Erişkin bağışıklama
 • Psikiyatrik Muayene ve tedavi
 • Ağrı Tedavisi
 • Kronik Hastalık Takipleri
 • Üsye-ASYET tedavi güncelleme
 • Komplike ve Komplike olmayan iye
 • Demir eksikliği vakalarına yaklaşım
 • Astım
 • Gebe ve ilaç tedavileri
 • Uyku bozuklukları
 • Bakanlık onaylı sigara bıraktırma kursunun
 • Doğum kontrol yöntemleri
 • Obezite
 • Troid hastalığına yaklaşım
 • Kas, iskelet sistemi(ra-osteoproz, osteortit, fibromyalji, lumbalji)
 • Baş ağrısına yaklaşım
 • Geriatrik hastalıklara yaklaşım
 • Yetişkinlerde veya çocuklarda döküntülü hastalıklara yaklaşım
 • Okul çağı çocuk takibi
 • Çocukluk çağı takvim dışı aşılama
 • Probiyotikler prebiyotikler mikrobiyata

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi ve Yeri
Kongre 15-19 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Maritim Pine Beach Resort Otel, Antalya

Kongre Dili
Kongrenin resmi dili Türkçe’dir.

Kongre Yaka Kartları
Kongre yaka kartlarının tüm oturumlarda, sosyal etkinliklerde ve ticari stant alanında takılması zorunludur. Kaydını yaptırmış katılımcılar önceden hazırlanmış yaka kartlarını diğer belgelerle birlikte kayıt esnasında beklemeden alabileceklerdir. Tüm bilimsel ve sosyal aktiviteler için yaka kartı bulundurulmalıdır.

Katılım Belgesi
Kayıtlı tüm katılımcılar 18 Nisan 2020, Cumartesi günü itibariyle katılım sertifikalarını alabileceklerdir.

Kredilendirme
Kongre Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Davet Mektubu
Katılımcıların talepleri doğrultusunda resmi davet yazısı Kongre Organizasyon Komitesi tarafından gönderilecektir.


İLETİŞİM


BİLİMSEL SEKRETERYA


İstanbul Aile Hekimliği
Adres:
NEF 22 Sitesi B Blok Daire: 265 Ataköy, Bakırköy / İST.
Tel: 0212 909 20 10
E-mail: info@istahed.org.tr
ORGANİZASYON SEKRETERYASI


FİGÜR Kongre Organizasyon Servisleri Tic. A.Ş.
Adres:
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad.
Nova Baran Center, No: 4, 34360
Şişli / İSTANBUL - Türkiye
Tel: 0212 381 46 00
E-mail: ikon2020@figur.net