Ana Konular

 • Diyabet tedavisi ve insülin
 • Birinci basamakta HT güncelleme
 • İBS
 • Reflü 
 • Üriner inkontinans
 • ASMDE Cilt hastalıkları
 • Erişkin bağışıklama
 • Psikiyatrik Muayene ve tedavi
 • Ağrı Tedavisi
 • Kronik Hastalık Takipleri
 • Üsye-ASYET tedavi güncelleme
 • Komplike ve Komplike olmayan iye 
 • Demir eksikliği vakalarına yaklaşım
 • Astım
 • Gebe ve ilaç tedavileri 
 • Uyku bozuklukları
 • Bakanlık onaylı sigara bıraktırma kursunun
 • Doğum kontrol yöntemleri
 • Obezite
 • Troid hastalığına yaklaşım
 • Kas, iskelet sistemi(ra-osteoproz, osteortit, fibromyalji, lumbalji)
 • Baş ağrısına yaklaşım
 • Geriatrik hastalıklara yaklaşım
 • Yetişkinlerde veya çocuklarda döküntülü hastalıklara yaklaşım
 • Okul çağı çocuk takibi
 • Çocukluk çağı takvim dışı aşılama 
 • Probiyotikler prebiyotikler mikrobiyata