KURULLAR

Kongre Başkanı:

Kutbettin DEMİR

 

Kongre Genel Sekreteri:

Şule GÜÇLÜ ŞAKRAK

 

Kongre Bilimsel Sekreteri:

Özgür AKBABA

 

Kongre Düzenleme Kurulu:

1- İsmail Burçin YALÇIN
2- Senem ÖZŞEHİR
3- Nurpınar DÜZEL
4- Ayşe Seda DEMİREL DENGİ
5- Onur EMİROĞLU
6- Selda Handan KARAHAN SAPER
7- Esin Ayfer ÇULHA DİLDÖK
8- Uğur UÇAR
9- Nezahat ŞENER
10- Heval  TANER
11- Beyza GÜLER GÖKALP

 

Kongre Bilimsel Kurulu:

1- Ahmet ANIK
2- Ayşe Seda DEMİREL
3- Ebru YILMAZ YALÇINKAYA
4- Erol YAYLA
5- Erdinç YAVUZ
6- Ersin AKPINAR
7- Haydar SUR
8- Hülya AKAN
9- Hülya PARILDAR
10- Kurtuluş ÖNGEL
11- Mehmet SARGIN
12- Mustafa Fevzi DİKİCİ
13- Onur EMİROĞLU
14- Özgür AKBABA
15- Pınar TOPSEVER
16- Reşat DABAK
17- Seçil GÜNHER ARICA
18- Selda Handan KARAHAN SAPER
19- Serap ÇİFÇİLİ
20- Talat KIRIŞ
21- Vefik ARICA
22- Yıldırım BEYAZIT GÜLHAN

İSTAHED  Yönetim Kurulu:

Başkan : Kutbettin DEMİR

Başkan Yard. : Şule GÜÇLÜ ŞAKRAK

Başkan Yard. : Serkan Necmettin ÖZBAKIŞ

Genel Sekreter : G.Aslı ÖNCEL

Sayman : Selçuk YILMAZ

Üye : Mustafa TAMUR

Üye : Melisa MENEMENCİOĞLU